Cách cài đặt môi trường cho bản vẽ của kỹ sư 5 năm kinh nghiệm

Cách cài đặt môi trường cho bản vẽ 1. Nếu đơn thuần chỉ vẽ và in bên model Bước 1: Nhập lệnh LTS Bước 2: Nhập giá trị bằng 10 lần tỷ lệ bản vẽ xác...