Cách chuyển nhiều bản vẽ AutoCAD vào một file PDF

Cách chuyển nhiều bản vẽ AutoCAD vào một file PDF như sau: Bước 1:  Dowload phần mềm hỗ trợ xuất nhiều bản vẽ AutoCAD vào một file PDF tại đây Bước 2:...