Lệnh HatchEdit trong CAD

Lệnh HatchEdit trong CAD (lệnh HE trong CAD) : Là lệnh hiệu chỉnh mặt cắt liên kết. Ta có thể nhập lệnh hoặc nhắp đúp chuột tại đối tượng cần thay đổi sau đó sẽ xuất hiện hộp thoại Hatch Edit cho ta hiệu chỉnh. Cụ thể cách dùng lệnh HatchEdit trong CAD như sau:
  • Lệnh : HatchEdit
  • Lệnh tắt : He
  • Menu : modify/object/hatchedit
Tương tự như hộp thoại Hacth Gradient ta chọn các thông số cần thay đổi sau đó nhấn nút
OK để hoàn tất công việc.
Thanks for reading!!!
Các bạn có thể xem thêm cấc bài viết hữu ích về CAD tại đây
Xem thêm các khóa học Autocad của Trung Tâm tại đây