Lệnh DimCenter trong CAD

Lệnh DimCenter trong CAD (lệnh dce trong cad, lệnh ghi kích thước trong cad) là lệnh vẽ đường tâm hoặc dấu tâm của đường tròn hoặc cung tròn trong autocad. Cách dùng lệnh dimcenter trong cad như sau: • Lệnh DimCenter • Lệnh tắt: dce… Read More

Lệnh DimAngular trong CAD

Lệnh DimAngular trong CAD (lệnh dimang trong cad, lệnh dan trong cad) là lệnh ghi kích thước góc trong autocad. Cách dùng lệnh dimangular trong cad như sau: 1. Ghi thước góc giữa 2 đường thẳng. Ghi kích thước góc giữa hai đoạn thẳng P1P2… Read More

Lệnh Leader trong CAD

Lệnh Leader trong CAD (lệnh led trong cad) là lệnh ghi kích thước theo đường dẫn trong autocad. Cách dùng lệnh leader trong cad như sau : • Lệnh: leaderl · Lệnh tắt: led • Menu: dimension\leader Lệnh Leader ghi chú thích cho đường dẫn,… Read More

Lệnh dimedit trong CAD

Lệnh dimedit trong CAD ( Lệnh DED trong cad,lệnh dimed trong cad) là lệnh hiệu chỉnh vị trí, giá trị, góc quay chữ số kích thước trong autocad. Cách dùng lệnh dimedit trong cad như sau: • Lệnh: Dimedit or dimed · Lệnh tắt: Ded •… Read More

Insert block trong cad

Insert block trong cad (lệnh insert block, chèn block trong autocad, cách lấy block trong autocad, chèn block vào bản vẽ autocad, quản lý block trong cad, lệnh I trong cad) là lệnh để chèn block hoặc file bản vẽ vào trong bản vẽ hiện hành.… Read More

Lệnh explode trong cad

  Lệnh explode trong cad (Lệnh xplode trong cad, lệnh x trong cad) dùng để phá vỡ block trong autocad. Cách dùng lệnh explode trong cad như sau: • Lệnh: Explode or xplode · Lệnh tắt: X • Menu: Modify\explode Command: Explode↵ • Select objects: Chọn block cần… Read More