Lệnh undo trong cad – lệnh hủy bỏ lệnh vừa thực hiện

Lệnh undo trong cad là lệnh hủy bỏ lệnh vừa thực hiện. Cách thực hiện lệnh:

  • Menu: Edit –> Undo
  • Lệnh: undo hoặc U
  • Phím tắt undo: Ctrl+Z

Lênh Undo để huỷ bỏ lần lượt các lệnh thực hiện trước đó.

Command : U ↵ Vào lệnh sau đó ENTER

 

Chúc các bạn thành công

Xem thêm các lệnh trong Autocad tại đây

Xem thêm các khóa học Autocad của Trung Tâm tại đây