Lệnh regen trong cad – lệnh tái tạo đối tượng cad

Lệnh Regen trong cad là lệnh tái tạo đối tượng trên màn hinh Regen (RE). Các thực hiện lệnh

  • Menu: View–> Regen
  • Lệnh: Regen hoặc Regenall

Lệnh Regen sử dụng để tính toán và tái tại lại toàn bộ các đối tượng trên khung nhìn hiện hành. Tương tự là Regenall để tính toán và tái tại lại toàn bộ các đối tượng trên cả bản vẽ.

Khi nào cần dùng lệnh Regen: Ví dụ khi ta chỉnh độ phân giải của đường tròn từ display resolution là 2000 thay cho 100 trước đó, hoặc thay đổi các thiết lập về đường nét linetype,… Để cập nhật lại các thay đổi đó, ta dùng lệnh Regen

 

 

Chúc các bạn thành công

Xem thêm các lệnh trong Autocad tại đây

Xem thêm các khóa học Autocad của Trung Tâm tại đây