Lệnh ortho trong cad – bật tắt chế độ vẽ thẳng

Lệnh ortho trong cad: dùng để bật tắt chế độ vẽ thẳng (nằm ngang, hay thẳng đứng) khi vẽ các lệnh trong cad, đặc biệt hay dùng cho lệnh line hoặc pline.

Lệnh: OSnap
Menu: tools=>> Drafting setting
Phím tắt: F8 hoặc Ctrl+L

Để bật tắt chế độ này thông thường người ta dùng phím tắt F8.

 

Chúc các bạn thành công

Xem thêm các lệnh trong Autocad tại đây

Xem thêm các khóa học Autocad của Trung Tâm tại đây