Lệnh dimedit trong CAD

Lệnh dimedit trong CAD ( Lệnh DED trong cad,lệnh dimed trong cad) là lệnh hiệu chỉnh vị trí, giá trị, góc quay chữ số kích thước trong autocad. Cách dùng lệnh dimedit trong cad như sau:

• Lệnh: Dimedit or dimed

· Lệnh tắt: Ded

• Menu: Dimension\oblique

Command : DED↵ Hoặc Dimedit
Enter type of dimension editing [Home/New/ Rotate/Oblique] <Home>:
Các lựa chọn
Home:

Đưa chữ số kích thước trở về vị trí ban đầu khi ghi kích thước. Khi nhập H, xuất hiện dòng nhắc:

Select object: Chọn kích thước cần hiệu chỉnh

New
Thay đổi chữ số kích thước cho kích thước đã ghi. Khi nhập N tại dòng nhắc cuối cùng sẽ xuất hiện hộp thoại Multiline Edit Mtext và ta nhập chữ số kích thước mới vào. Dòng nhắc sau sẽ xuất hiện:

Select object: Chọn kích thước cần thay đổi chữ số kích thước.

Để hiệu chỉnh giá trị chữ số kích thước ta có thể sử dụng lệnh Ddedit.

 

 

Rotate
Tương tự lựa chọn Angle của lệnh DimtEdit

 

 

OBLique
Tạo các đường góc xiên (góc nghiêng đường gióng với đường kích thước). Sử dụng lựa chọn
Oblique để ghi kích thước hình chiếu trục đo trong bản vẽ 2D. Khi nhập O sẽ xuất hiện dòng
nhắc:

Select objects: Chọn kích thước cần hiệu chỉnh

· Select objects: Chọn tiếp kích thước cần hiệu chỉnh hoặc ENTER để kết thúc việc lựa chọn

Enter oblique angle (press ENTER for none): Giá trị góc nghiêng so với đường chuẩn.

 

 

Thanks for reading!!!

Các bạn có thể xem thêm cấc bài viết hữu ích về CAD tại đây

Xem thêm các khóa học Autocad của Trung Tâm tại đây