Lệnh TRACE trong CAD

Lệnh TRACE trong CAD là lệnh vẽ các đoạn thẳng có độ dày. Thông thường muốn vẽ đường thẳng có độ dày, chúng ta dùng lệnh Line sau đó dùng lệnh PEdit trong cad để sửa bề dày của lệnh line. Nhưng chúng ta không biết được… Read More

Lệnh SOLID trong cad

Lệnh SOLID trong cad là lệnh vẽ miền được tô đặc. Mỗi 2D Solid được mô tả bởi 3 hoặc 4 cạnh. Với các hình 3 cạnh thì cách nhập tương đối đơn giản chỉ việc bấm chọn 3 điểm liên tiếp không thẳng hàng… Read More

Lệnh INTERSECT trong CAD

Lệnh INTERSECT trong CAD là Lệnh Lấy giao của các vùng Region. Cách thực hiện lệnh: Command line: Intersect Menu: Modify / Solids editings – Intersect… Cách thực hiện lệnh này tương tự như với lệnh Subtract trong cad nhưng kết quả thì chỉ những vùng giao… Read More

Lệnh Boundary trong cad

Lệnh Boundary trong cad là Lệnh tạo nên một đối tượng Pline (hoặc Region) có dạng một đường bao kín. Các đối tượng gốc không bị mất đi. Cách thực hiện lệnh như sau: Command line: Boundary Menu: Draw / Boundary Lệnh tắt: BO Thấy… Read More

Tổng hợp các lệnh về Layer trong CAD

Các lệnh layer trong CAD LAYMCH CHANGE CHPROP CLASSICLAYER COPYTOLAYER LAYCUR LAYDEL LAYER LAYERCLOSE LAYERP LAYERPMODE LAYERSTATE LAYERSTATESAVE LAYFRZ LAYISO LAYMCH LAYMCUR LAYMRG LAYOFF LAYON LAYTHW LAYULK LAYUNISO LAYVPI LAYWALK PROPERTIES PURGE RENAME ULAYERS   Các biến hệ thống về Layer trong cad: CENTERLAYER CLAYER… Read More

Lệnh Hatch/Bhatch trong CAD

Lệnh Hatch trong CAD (Lệnh H trong CAD, Lệnh Bhatch trong CAD): Dùng để tô một vùng khép kín trong CAD (mặt cắt vật liệu). Cách sử dụng lệnh Hatch/Bhatch trong CAD như sau : Lệnh : Hatch hoặc Bhatch Lệnh tắt : H Menu : draw/hatch Trình tự… Read More

Các biến trong AutoCAD

Các biến trong AutoCAD   Các biến trong cad (các biến hệ thống trong autocad) Biến hệ thống trong AutoCAD dùng để lưu các thông số điều khiển cho các lệnh. Nhiều khi chúng ta dùng lệnh không được như ý cũng là do biến hệ… Read More

Hệ toạ độ cực trong AutoCAD

Hệ toạ độ cực trong AutoCAD   Cách nhập toạ độ cực trong AutoCAD: Toạ độ cực được sử dụng để định vị trí 1 điểm trong mặt phẳng XY. Toạ độ cực chỉ định khoảng cách và góc so với gốc toạ độ (0,0).… Read More