Chèn ảnh vào cad không lỗi

 

Chèn ảnh vào cad không lỗi (cách chèn ảnh vào cad): Đôi khi việc chèn ảnh vào cad (logo..) và gửi file cho khách hàng lại xuất hiện những lỗi không đáng có đặc biệt là lỗi hiển thị. Để khắc phục tình trạng đó mình hướng dẫn các bạn một cách triệt để như sau:

  • Mở file ảnh các bạn cần chèn bằng Paint của window theo cách dưới đây:

 

 

 

• Các bạn save as lại đưới đuôi .BMP như hình dưới:

 

 

• Chèn ảnh vào autocad:

ο  Menu: Insert\Ole ọbject xuất hiện hộp thoại insert object => pick chọn create from file => chọn Browse => chỉ đường dẫn đến file vừa save => OK!

 

 

 

Kết quả:

 

Thanks for reading!!!

Các bạn có thể xem thêm cấc bài viết hữu ích về CAD tại đây

Xem thêm các khóa học Autocad của Trung Tâm tại đây