Cài đặt kích thước trong cad

Muốn cài đặt kích thước trong cad đầu tiên ta phải hiểu các thành phần kích thước của CAD. Một kích thước được ghi bất kỳ bao gồm các thành phần chủ yếu sau đây: Dimension line (Đường kích thước) : Đường kích thước được giới… Read More

Chèn ảnh vào cad không lỗi

  Chèn ảnh vào cad không lỗi (cách chèn ảnh vào cad): Đôi khi việc chèn ảnh vào cad (logo..) và gửi file cho khách hàng lại xuất hiện những lỗi không đáng có đặc biệt là lỗi hiển thị. Để khắc phục tình trạng đó… Read More