Cách dùng lệnh appload – lệnh dùng để Load / Unload ứng dụng trong cad

Lệnh appload là lệnh dùng để Load / Unload các ứng dụng khi khởi động trong AutoCAD

Danh sách các lựa chọn

Load

 • Dùng để load hoặc reload (load lại) các ứng dụng, lisp cad,… đã được chọn trong list file hoặc trong History list.
  Nếu bạn chọn file đã được load rồi rồi thì chức năng LOAD sẽ load lại file đó. Không thể Reload lại ứng dụng ObjectARX. Trong trường hợp này, bạn cần phải Unload ứng dụng ObjectARX trước, sau đó load lại.
  Chú ý: Load theo cách như trên bạn có thể sử dụng được ngay, tuy nhiên lần sau bạn lại cần phải load lại thì mới dùng được.

Loaded Applications

 • Hiển thị danh sách các file đã được load được sắp xếp theo thứ tự chữ cái ABC.
  Bạn có thể kéo thả file từ folder bất kỳ vào list file này.
  Bạn có thể Unload file trong list file này bằng cách chọn file cần loại bỏ, sau đó nhấn vào Unload​

History List

 • Hiển thị lịch sử các lisp, ứng dụng đã được load trong quá trình sử dụng với lựa chọn Add to History

Contents

Hiển thị các lisp, ứng dụng đã được load trong Startup Suite. Khi bạn nhấn vào mục Contents sẽ hiển thị ra Startup Suite.

Startup Suite

Trong Startup Suite list danh sách các ứng dụng đã được load vào trong chương trình AutoCAD của bạn.​
Chúc các bạn thành công

Xem thêm các lệnh trong Autocad tại đây

Xem thêm các khóa học Autocad của Trung Tâm tại đây