Tổng hợp các mẫu công trình trên phần mềm revit cực đẹp

Tổng hợp các mẫu công trình trên phần mềm revit để các bạn có thể tải về kham khảo, phục vụ cho công việc và học tập mà minh đã thu thập được:

1. Mẫu 1   TẢI VỀ

Tổng hợp các mẫu công trình
Nguồn mylearn.edu.bn

2. Mẫu 2  TẢI VỀ

Tổng hợp các mẫu công trình
Nguồn mylearn.edu.bn

3. Mẫu 3  TẢI VỀ

Tổng hợp các mẫu công trình
Nguồn mylearn.edu.bn

4. Mẫu 4  TẢI VỀ

Tổng hợp các mẫu công trình
Nguồn mylearn.edu.bn

5. Mẫu 5  TẢI VỀ

Tổng hợp các mẫu công trình
Nguồn mylearn.edu.bn

6. Mẫu 6  TẢI VỀ

Tổng hợp các mẫu công trình
Nguồn mylearn.edu.bn

7. Mẫu 7  TẢI VỀ

Tổng hợp các mẫu công trình
Nguồn mylearn.edu.bn

8. Mẫu 8  TẢI VỀ

Tổng hợp các mẫu công trình
Nguồn mylearn.edu.bn

9. Mẫu 9  TẢI VỀ

Tổng hợp các mẫu công trình
Nguồn mylearn.edu.bn

10. Mẫu 10  TẢI VỀ

Nguồn mylearn.edu.bn

11. Mẫu 11  TẢI VỀ

Nguồn mylearn.edu.bn

12. Mẫu 12   TẢI VỀ

Nguồn mylearn.edu.bn


Ngoài tổng hợp các mẫu công trình ra. Các bạn tham khảo thêm các bài viết khác tại đây: http://autocad123.vn
Chúc các bạn đọc tốt !!!